Contact

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ trực tiếp

contact@takyo.vn
(+084) 028-3973.7777

Trụ sở chính

354 Bình Long, Phú Thọ Hoà,
Tân Phú, Hồ Chí Minh

Dịch vụ khách hàng

info@oshimavietnam.net
(+84) 028-3973.7777