0

Năm 2013, anh Quỳnh đầu tư làm chuồng nuôi dê và mua 6 con dê cái, 1 con dê đực Bách thảo về làm giống với giá 30 triệu đồng. Sau 5 năm nuôi, đàn dê của anh ...

0

Được sự giới thiệu của ông Hà Đức Chiến – Phó Chủ tịch HĐND xã Mường Lựm, chúng tôi tìm đến mô hình nuôi dê núi của anh Cà Văn Tiềm ở bản Na Ngua, xã Mường ...

takyo.vn
Logo
Shopping cart