nuôi 100 con dê diện tích trồng cỏ là bao nhiêu
1

Dành ra bao nhiêu diện tích trồng cỏ cho đàn dê 100 con.  Đối với một số hộ nông dân khi mới bắt tay vào nuôi dê, kinh nghiệm là điều quan trọng nhất. ...

takyo.vn
Logo
Shopping cart